Νέοι δικηγόροι και δικηγορικές εταιρίες

Νέοι δικηγόροι και δικηγορικές εταιρίες

H παροχή νομικών υπηρεσιών μέσω δικηγορικών εταιρειών είναι ένας σχετικά πρόσφατος τρόπος ασκήσεως δικηγορίας. Παρέχει δυνατότητες χειρισμού μεγάλων υποθέσεων (που κατ΄ανάγκην άπτονται πολλών κλάδων του δικαίου) αντικείμενο που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί από το μεμονωμένο δικηγόρο.
Το μέγεθός τους παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης και ε-πέκτασης σε σύγχρονους τρόπους παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη, στην εξυπηρέτηση του οποίου έχουν ταχθεί.
Η δημιουργία ιστότοπων διευρύνει την πληροφόρηση, ανοίγει νέους ορίζοντες στις εταιρείες και νέους τρόπους επικοινωνίας και υπηρετεί τη διαφάνεια. Η έρευνα αγοράς επίσης, εργαλείο άγνωστο για το δικηγορικό λειτούργημα (που δεν παύει να είναι επάγγελμα), βοηθά στην κατανόηση καταστάσεων και στον προβληματισμό σχετικά με τα δεδομένα τους και τελικά στη βελτίωση των συνθηκών του χώρου των σχετικών υπηρεσιών.
Δεν μπορώ επομένως παρά να συγχαρώ τους συναδέλφους της δικηγορικής εταιρείας ΣΚΟΥΡΗΣ, ΤΡΟΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ γιατί πρωτοπορούν σε τρία σημεία: και στην ίδρυση και λειτουργία μιάς σύγχρονης και παραγωγικής και επιτυχημένης δικηγορικής εταιρείας, και στην αξιέπαινη πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός βήματος επικοινωνίας και πληροφόρησης, και στη διάθεση χρόνου και κόπου για την έρευνα της αγοράς εργασίας των νέων δικηγόρων και την αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας αυτής.
Τεκμηριωμένα παρουσιάζουν το πρόβλημα των νέων δικηγόρων που ρίχνονται στην εμπόλεμη ζώνη του επαγγέλματος χωρίς καμία πολεμική προ-παρασκευή, κυριολεκτικά πηδώντας ξαφνικά από τη θεωρία σε μια απαιτητική πρακτική.
Το συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα και προσφέρεται με χιούμορ δείχνει ότι οι δικηγορικές εταιρείες αποτελούν φυτώριο νέων επαγγελματιών. Προσφέρουν δυνατότητες συμμετοχής στο χειρισμό ποικιλίας ενδιαφε-ρουσών και πολύπλοκων υποθέσεων, εξασφαλίζουν υποστήριξη και καθοδή-γηση από έμπειρους δικηγόρους, παρέχουν προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης με βάση αξιοκρατικά κριτήρια. Πρέπει όμως ο νέος δικηγόρος να μην υποκύψει στον πειρασμό της υπαλληλοποίησης, να αισθάνεται την ίδια αγωνία που θα ζούσε σε άσκηση ατομικής δικηγορίας, να αντιλαμβάνεται ότι με το χειρισμό υπόθεσης δεν δίνει μόνο υπηρεσίες στον πελάτη, αλλά κερδίζει και ο ίδιος σε γνώση και σε πείρα, που αποτελούν την προσωπική του επένδυση.
Η ανάπτυξη των εταιρειών, η εξασφάλιση της διάρκειάς τους άσχετα από τα φυσικά πρόσωπα που τις αποτελούν, η βελτίωση του τρόπου εργασίας τους, πιστεύω ότι θα συνεχισθεί προς όφελος της σχετικής αγοράς υπηρεσιών και των νέων νομικών που εισέρχονται σ΄αυτήν. Ασφαλώς δεν παρουσιάζονται ως η ιδεώδης κατάσταση και πολύ περισσότερο ως πανάκεια για τη διόρθωση των κακώς κειμένων στην αγορά των νομικών υπηρεσιών. Αποτελούν όμως μια εξέλιξη που συμβάλλει στη βελτίωσή τους.

Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης
Δικηγόρος
Πρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος