ΜΠΑΧΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ : ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΠΑΧΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ : ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Οταν ξεκίνησα να εργάζομαι δεν υπήρχαν δικηγορικές εταιρίες στη χώρα. Υπήρχαν συγκατοικίσεις και συχνά πυκνά τσακωμοί. Υπήρχαν συνάδελφοι που συνεργάζονταν όπως το γνωστό δίδυμο Δεληκωστόπουλου Σινανιώτη για χρόνια και δικηγόροι φίρμες που επισκίαζαν τους λοιπούς συνεργάτες τους. Υπήρχαν λοιπόν επώνυμοι δικηγόροι και ανώνυμοι δικηγόροι. Σταδιακά ξεκίνησαν οι πρώτες εταιρικές μορφές. Ποιός δεν θυμάται την “πρώτη δικηγορική εταιρία στη χώρα” η οποία βεβαίως πλήρωσε το τίμημα της πρωτοπορίας της? Αρχικά με πέντε εταίρους στη συνέχεια με δύο η νομοθεσία επέτρεψε τη σύσταση δικηγορικών εταιριών προσφέροντας ένα σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτό πιά δεν υπάρχει και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί ως εκ τούτου ο θεσμός. Αξίζει ομως στο πλαίσιο της αναζήτησης της ταυτότητας του δικηγορικού επαγγέλματος να δούμε τι μας λένε συνάδελφοι που επιχείρησαν την εταιρική συνεργασία δυναμικά.
Με πέντε βασικούς εταίρους συνεχίζει τη διαδρομή της η δικηγορική εταιρία Μπαχάς Γραμματίδης σήμερα και σημαντικό αριθμό συνεργατών. Τους βασικούς κανόνες της συνεργασίας τους θα διαβάσει κανείς αναλυτικά στην έξοχη συνέντευξη που έδωσαν πριν λίγα χρόνια για το περιοδικό Συνήγορος (47/2004) και το οποίο μας πρόσφεραν για ανάγνωση μέσω των Νομικών Νέων.
Ο σύγχρονος δικηγόρος διαβάζει με έκπληξη το σκεπτικό των ανθρώπων αυτών ήδη από  το 2004 και σχεδόν δέκα χρόνια μετά η σκέψη τους είναι φρέσκια και επίκαιρη.
Μια εταιρία χωρίς κληρονομικά βάρη αν και με παρελθόν δικηγορικό όπως συμβαίνει συχνά για πολλούς, μια εταιρία με σημαντικούς συνεργάτες που είναι όλοι μεταξύ τους όπως λένε και φίλοι.
Τώρα που το φορολογικό πλεονέκτημα περιορίσθηκε αξίζει να δούμε ποιοί κανόνες διέπουν τις ανθρώπινες δικηγορικές σχέσεις και πώς κάμπτονται σε σχέση με την πελατεία και το χρήμα. Αξίζει να μάθουμε να δουλεύουμε μαζί.
Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη χώρα μας μέσα από διάφορες ανάλογες συνεργασίες που δεν θα είναι δυστυχώς πολλές. Θα προσπαθήσουμε να δούμε την αγορά του επαγγέλματός μας ατομικά και σόλο, αλλά και ομαδικά. Το μέγα ζήτημα για κάθε επαγγελματία που είναι πώς κατασκευάζονται οντότητες παραμένει ζήτημα προσωπικοτήτων και τύχης. Χρήματα έχουν βγάλει πολλοί και ακόμη περισσότεροι τα έχουν χάσει. Προσωπικότητες όμως σπανίζουν. Αυτές θα αναζητήσουμε μέσα από τη διαδρομή μας αυτή με τρόπο κριτικό αντικειμενικό, με καμάρι για όσα κατάφεραν οι άλλοι και χωρίς το γνωστό επαγγελματικό φθόνο. Μπαχάς Γραμματίδης λοιπόν και καλό ξεκίνημα!