Μεταλλεία Κασσάνδρας

Μεταλλεία Κασσάνδρας

Αφιέρωμα σε μια μεγάλη επικείμενη δίκη που συνδέθηκε με τις επερχόμενες εκλογές της 20/9/2015 θα κάνουν τα Νομικά Νέα, αυτή των Μεταλλείων Κασσάνδρας που για άλλη μια φορά άγονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείς και δη της Ολομέλειας.
Θα δώσουμε στους αναγνώστες το υλικό που χρειάζεται για να κατανοήσουν τις εξελίξεις και να κρίνουν τόσο ιστορικά όσο και νομολογιακά, νομοθετικά κοκ.
Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποτελούν ένα μέρος της νεοελληνικής ιστορίας και οι δίκες που αφορούν στην εξέλιξή τους είναι εξαιρετικής σημασίας.
Η νομολογία της περιόδου Δεκλερή σηματοδότησε την άνθιση της λεγόμενης περιβαλλοντικής περιόδου του Συμβουλίου της Επικρατείς με την ΣτΕ Ολ 613/2002.
Στη συνέχεια σειρά αποφάσεων ήρθαν να κρίνου διάφορα ζητήματα για την ίδια επένδυση.
Σήμερα η συνέχεια βρίσκεται στις κάλπες και στο κτίριο του Αρσακείου το οποίο ας σημειωθεί περνά μια ιδιάζουσα περίοδο αφού η προηγούμενη κυβέρνηση παρέλειψε να ορίσει προέδρους και αντιπροέδρους σε αυτό.