και άλλοι…

και άλλοι…

Την άμεση απόσυρση διάταξης που προωθεί το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την πιστοποίηση αποφοίτων ειδικών προγραμμάτων ως εξειδικευμένων δικηγόρων (patent attorney) ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό κ. Ανδρέα Λοβέδρο ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) κ. Βασίλης Αλεξανδρής.

Στον ΔΣΑ σήμανε συναγερμός, και εξεδόθη ανακοίνωση για τη συνάντηση υπουργού – προέδρου το μεσημέρι της Τρίτης, στην οποία και τονίζεται ότι κ. Λοβέρδος δεσμεύθηκε να επανεξετάσει το ζήτημα κατά τρόπον ώστε να αρθούν τυχόν παρανοήσεις ως προς τη δυνατότητα άσκησης δικηγορίας από μη δικηγόρους στον συγκεκριμένο τομέα.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για διάταξη του άρθρου 21 παρ. 7 στοιχ. δ του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» που έχει εισαχθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη «στη Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας δημιουργείται γραφείο υποστήριξης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων των δημόσιων οργανισμών, το οποίο μεταξύ άλλων έχει σκοπό: την επεξεργασία στη βάση διεθνών προτύπων διαδικασιών διαμόρφωσης, σε συνεργασία με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς (…), καθώς και πιστοποίησης των αποφοίτων αυτών των προγραμμάτων ως εξειδικευμένων δικηγόρων ευρεσιτεχνίας (patent attorney), ότι συνδυάζουν κατ’ ελάχιστο ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις θετικής και νομικής κατεύθυνσης…».