η πρώτη επίσκεψη του Ελληνικού στις Βρυξέλλες

η πρώτη επίσκεψη του Ελληνικού στις Βρυξέλλες

Ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Δράσης, Θ. Σκυλακάκης, κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αλλαγή των όρων στον διαγωνισμό του Ελληνικού
news247 Απρίλιος 01 2014 12:40

Απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Πρόεδρος της Δράσης και ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, Θόδωρος Σκυλακάκης, θέτει ερωτήματα για το ζήτημα του διαγωνισμού του Ελληνικού, σε ό,τι αφορά την δραστική αλλαγή των όρων του μετά την αποχώρηση ενός εκ των βασικών υποψηφίων επενδυτών και την μη εξάντληση των δυνατοτήτων, μετά την δραστική αλλαγή των όρων, για να ληφθούν περισσότερες της μιας προσφοράς.

Αναλυτικά, η ερώτηση του κ. Σκυλακάκη έχει ως εξής:

“Το Ελληνικό Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), συστήθηκε με αποστολή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρίστανται δυο παρατηρητές που προτείνονται από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ταμείο λειτουργεί συνεπώς χωρίς τις συνήθεις διασφαλίσεις ελέγχου που προσφέρει η εθνική νομοθεσία και με σοβαρό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της διαφάνειας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε 6 μεγάλους διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ, όπου υπήρξε ενδιαφέρον 3 και περισσότερων επενδυτών (ΔΕΣΦΑ, ΟΠΑΠ, Κρατικά Λαχεία, Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης, ΔΕΠΑ, Ελληνικό), παραδόξως οι 5 έμειναν με μια μόνον τελική προσφορά. Ειδικά στο Ελληνικό, η κατάθεση μιας μόνο προσφοράς αναγράφεται στον τύπο ότι συνδέεται με την αλλαγή ουσιωδών όρων του διαγωνισμού στη διάρκειά του.

Ειδικότερα στην τελευταία φάση το Δεκέμβριο του 2013 και κατόπιν αποχώρησης ενός εκ των τεσσάρων προεπιλεγμένων επενδυτών το Ταμείο άλλαξε ουσιώδη όρο του διαγωνισμού, αυξάνοντας (εκ των υστέρων) κατά πολύ την ελκυστικότητα της σχετικής επένδυσης.

Συγκεκριμένα και ενώ το ΤΑΙΠΕΔ επρόκειτο με βάση την αρχική προκήρυξη (Request For Proposal, 9/1/2013 σελ. 28), να λαμβάνει το 30% όλων των οικονομικών ωφελημάτων που θα έδινε η πωλούμενη εταιρία προς τους μετόχους της, στην τελική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ (26/3/2014), αναφέρεται ότι ο επενδυτής θα δικαιούται μιας σωρευτικής αποδοτικότητας της επένδυσης (IRR) 15%, χωρίς να πληρώσει τίποτε στο ελληνικό δημόσιο, που θα λαμβάνει το 30% (earn out right) μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Ερωτάται η Επιτροπή

Τι εξυπηρετεί η ύπαρξη των παρατηρητών που έχει ορίσει;

Γνώριζαν οι προτεινόμενοι από την ίδια παρατηρητές την δραστική αλλαγή των όρων του σχετικού διαγωνισμού;

Γνωρίζουν αν προσεκλήθη υπό τους νέους όρους ο επενδυτής που είχε αποσυρθεί λόγω χαμηλής απόδοσης της επένδυσης και αν δόθηκε μεγαλύτερος χρόνος για να καταθέσουν προσφορές οι άλλοι δύο επενδυτές που τελικά απείχαν, μετά την δραστική αλλαγή των όρων του διαγωνισμού που έγινε μετά το Δεκέμβριο του 2013;

Συμφωνεί ότι οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει να προχωρούν με ταχύτητα αλλά προπαντός με διαφάνεια και τους ουσιώδεις όρους να είναι εκ των προτέρων και έγκαιρα γνωστοί σε όλους τους ενδιαφερόμενους;»

Επισημαίνεται ότι οι βασικοί όροι του διαγωνισμού ποτέ δεν έγιναν δημόσια γνωστοί, ότι το ΤΑΙΠΕΔ θεσμικά δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα και ότι η επιλογή της μεθόδου αποκρατικοποίησης μέσω της πώλησης μετοχών δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, που αφορούν διαγωνισμούς που αφορούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες και παραχωρήσεις.

Συνεπώς και με δεδομένο ότι ο διαγωνισμός για ένα από τα καλύτερα και σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού λαού κατέληξε με μια μονο προσφορά, ενώ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα προσελκύει πάλι επενδυτές, πρέπει να απαντηθούν όλα τα πιθανά ερωτήματα και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε σχέση με τη διεξαγωγή του.”.