Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΣΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΣΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ο ΔΣΑ ενεργοποιείται διαδικτυακά με δυναμισμό. Εδώ θα δείτε συστηματικό σχολιασμό του σχεδίου Κώδικα Περί Δικηγόρων.
Για το ζήτημα αυτό έχουμε προσπαθήσει να ξεκινήσουμε διάλογο.
Η όλη διαδικασία αποθαρύνει. Ομως ένας Νέος και ουσιαστικός Κώδικας Περί Δικηγόρων είναι κάτι που όλοι χρειαζόμαστε.
Ο παλαιότερος Κώδικας Περί Δικηγόρων για τους νεώτερους ΕΔΩ.

Η Επιτροπή που θα μας … δικαιώσει δεν περιλαμβάνει καμία γυναίκα και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα :

Με απόφασή του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συστήνει και συγκροτεί επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα περί Δικηγόρων, αποτελούμενη από τους:

1. Αντώνιο Βγόντζα του Νικολάου, Δικηγόρο, ως Πρόεδρο,
2. Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου, Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
3. Νικόλαο Βαλεργάκη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
4. Νικόλαο Παπάκο του Σωτηρίου, Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας,
5. Μιχαήλ Ζαφειρόπουλο του Επαμεινώνδα, Δικηγόρο, Γενικό Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
6. Θεόδωρο Σχινά του Δημητρίου, Δικηγόρο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
7. Κωνσταντίνο Κουτσουλέλο του Αποστόλου, Δικηγόρο,
8. Δημήτριο Σκαρίπα του Γεωργίου, Δικηγόρο, Ειδικό Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
9. Λεωνίδα Γεωργόπουλο του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής θα εκτελεί ο Βλάσιος Ρηγόπουλος του Αθανασίου, υπάλληλος Β΄ βαθμού, ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 15 Ιουλίου 2013.
Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση.