Η διαμεσολάβηση αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα

Η διαμεσολάβηση αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά , το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά συνέστησαν το Μάιο του 2012 το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά» (ΚΕ.ΔΙ.Π.).

Το ΚΕ.ΔΙ.Π. αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία έχει συσταθεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και του Π. Δ. 123/2011, με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών ενώ με το ΦΕΚ B ‘ 43/15.01.2013, το ΚΕ.ΔΙ.Π. έλαβε άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά» αποτελεί τον πρώτο φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών σε πανελλαδικό επίπεδο και η σύμπραξη του δικηγορικού και επιχειρηματικού κόσμου έχει ως σκοπό την ουσιαστική προώθηση του θεσμού.
Η διαμεσολάβηση ξεκινά με δειλά βήματα να γίνεται πραγματικότητα και δεν μπορούμε παρά να καλωσορίσουμε αυτή την προσπάθεια.