ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΛΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΛΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Κατευθυνόμουν προς τη μητέρα μου βραδάκι με το γνωστό 60άρι που έγινε πλέον 50άρι από τη σύνταξή της το οποίο της πηγαίνω στο σπίτι για να μην στέκει στις ουρές καθώς τα χρόνια της απαιτούν σεβασμό. Δεν παίρνω και κανένα γλυκό? σκέφθηκα. Το κέντο όμως ήταν κλειστό από τις παρέες του ΟΧΙ – ΝΑΙ δεν θυμάμαι. Ας πάω στην ΑΛΕΑ στο Φάρο, σκέφθηκα που παίρνει και κάρτες. Είχα στείλει του Αγίου Κωσταντίνου γλυκά σε κάποια υποχρέωσή μου και το θυμόμουν. Με χαρά επισκέφθηκα το ζαχαροπλαστείο – φαρμακείο αλλά με αίσθημα ότι αξίζει τον κόπο αφού θα γλυκάνω τη μαμά που μεγαλώνει… Στο ταμείο και αφού είχα αγοράσει ένα σωρό πράγματα αρνήθηκαν την κάρτα μου με έμφαση.
Τάχασα αλλά ήθελα να μην αργήσω. Υποσχέθηκα να μην ξαναπεράσω το κατώφλι της ποτέ, όπως και κάθε επαγγελματία που την περίοδο αυτή σπεκουλάρει. Και θα το κάνω υπόσχομαι. Ιδίως επειδή το συγκεκριμένο μαγαζί είναι τόσο ακριβό που δύσκολα να κουβαλάς τα μετρητά που χρειάζεται για ένα τσιζ κέηκ πάνω σου.
Στέλνω μήνυμα λοιπόν στην ΑΛΕΑ και θυμίζω πως την αγορά την χαρακτηρίζει το ήθος στις κρίσιμες στιγμές.Αλλιώς οι μαυραγορίτες μένουν στην ιστορία.
Οσο για τις ένδοξες γιαγιάδες των ημερών για να γελάσουμε η μάνα μου κάνει και πλάκα: δεν φτάνει που πηγαίνεις στα ΑΤΜ και κάνεις γνωριμίες ενώ εμένα με έχεις στη ζέστη… έτσι μου λέει η αθεόφοβη.

Ποινικό αδίκημα η άρνηση πληρωμης με πιστωτική κάρτα
Αναστασία Μήλιου
Αναστασία Μήλιου
natmil@otenet.gr
mhliou.anastasia@reporter.gr
Σε άμεση συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν την τραπεζική αργία προχώρησε η κυβέρνηση μετά το φαινόμενο που παρατηρήθηκε με επιχειρήσεις (σουπερ μαρκετ, ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.τ.λ.) να μην αποδέχονται αυθαιρέτως την πληρωμή με πιστωτική κάρτα.
Ετσι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις «Όποιος, κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, αρνείται την πληρωμή με τα μέσα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της παρούσας τιμωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα, και των διατάξεων του άρθρου 13α του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191), του άρθρου 18α Ν. 146/1914 (Α΄ 21), και του άρθρου 19 Ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν».
Η παρ.2 β’,γ’,δ’ της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου έχει ως εξής: «Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματοποιούνται: β) συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν αυτών που ίσχυαν πριν την έκδοση της παρούσας με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.
γ) πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών αποκλειστικά έως του ποσού που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας.
Νέες προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν.
δ) συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής Web Banking ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα”.
Οι παραβάτες που αρνούνται την πληρωμή με τα παραπάνω μέσα τιμωρούνται σύμφωνα με αρθρο 288 Π. Κ. Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας που προβλέπει « Οποιος με πρόθεση ματαιώνει ή δυσχεραίνει την ενέργεια που είναι αναγκαία για να αποτραπεί ή να κατασταλεί ένας κοινός κίνδυνος που υπάρχει ή που επίκειται τιμωρείται με Φυλάκιση, αν δεν συντρέχει περίπτωση αυστηρότερης τιμώρησης σύμφωνα με άλλη διάταξη».
Και το αρθρο 452 ΠΚ: Αρνηση αποδοχής νομισμάτων«Οποιος αρνείται να δεχτεί για πληρωμή νομίσματα που έχουν νόμιμη κυκλοφορία στο κράτος τιμωρείται με πρόστιμο».
Οι καταγγελίες των καταναλωτών εναντίον προμηθευτή, γα τα ανωτέρω, υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, από την οποία διαβιβάζονται στον προμηθευτή, με πρόσκληση για απάντηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης δια του ταχυδρομείου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να απαντά, εγγράφως, επί των καταγγελιών εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, των Κανόνων Ρύθμισης της Αγοράς Προϊόντων και της Παροχής Υπηρεσιών και διατάξεων άλλων ειδικών νομοθετημάτων, σε βάρος των προμηθευτών που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

Σύσταση για συμμόρφωση, εντός οριζόμενης προθεσμίας και άρση της προσβολής και παράλειψης στο μέλλον.
Πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται.
Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τμήματος της για χρονικό διάστημα από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις επιβολής προστίμου.»

Σε βάρος του προμηθευτή που δεν απαντά σε καταγγελίες καταναλωτών ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να προβεί σε: α) σύσταση για συμμόρφωση, εντός οριζόμενης προθεσμίας, με προειδοποίηση επιβολής προστίμου, β) επιβολή προστίμου από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, γ) επιβολή προστίμου από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής.
Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν ή αυτές μία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη ή προμηθευτή, ακόμη και ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης δύναται να συνίσταται ιδίως στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων.
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει άρση και παράλειψη της παράβασης και αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υποστεί κατά παράβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Όποιος ατομικώς ή ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής τα παραπάνω όρια χρηματικής ποινής διπλασιάζονται.