Ετήσιο Συνέδριο ECEFIL: κανείς να μην το χάσει!

Ετήσιο Συνέδριο ECEFIL: κανείς να μην το χάσει!

Ετήσιο Συνέδριο ECEFIL
σε συνεργασία
με το Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων (HSAI)

Ο Έλεγχος των Κρατικών Ενισχύσεων:
Πρόσφατες Ελληνικές Εμπειρίες και Προοπτικές

Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
αίθουσα εκδηλώσεων “Ιωάννης Σ. Λάτσης”
Ίδρυμα Μποδοσάκη (Αμαλίας 20 και Σουρή 5)

17.30: Προσέλευση
17.45: Έναρξη εργασιών συνεδρίου
Κωνσταντίνος ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δ/ντης ECEFIL
Αντώνιος ΜΕΤΑΞΑΣ, Λέκτορας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος HSAI

1η Συνεδρία: Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Ενέργειας
18.00-19.00:
Προεδρία
Γιάννης ΔΡΟΣΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εισηγήσεις
Αστέριος ΠΛΙΑΚΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: «Κρατικές ενισχύσεις και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»
Νικόλαος ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δ/ντής Νομικών Υπηρεσιών ΔΕΠΑ Α.Ε. : «Αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της ενέργειας εν μέσω κρίσης: Η πρόσφατη απόφαση ΔΕΠΑ»
Χάρης ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, Δ.Ν., Δ/ντης Ρυθμιστικού Πλαισίου και Περιουσίας της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ A.E. «Κρατικές ενισχύσεις και τιμολογιακή πολιτική των δημοσίων επιχειρήσεων»
Συζήτηση

2η Συνεδρία: Κρατικές Ενισχύσεις & Αντιστάθμιση Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος
19.00-20.00:
Προεδρία
Βασίλειος ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δ/ντής Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)
Εισηγήσεις
Μαρία ΜΕΝΓΚ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο: «Η αντιστάθμιση υποχρεώσεων «δημόσιας υπηρεσίας» στον τομέα των μεταφορών»
Αντώνιος ΜΕΤΑΞΑΣ, Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος HSAI: «Κρατικές Ενισχύσεις & Ευρυζωνικά δίκτυα»
Βασίλειος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Δ.Ν., Εντεταλμένος Διδασκαλίας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Senior Associate KLC Law Firm: «Η αντιστάθμιση της καθολικής υπηρεσίας στον ταχυδρομικό τομέα»
Συζήτηση

20.00-20.15: Διάλειμμα

3η Συνεδρία: Κρατικές Ενισχύσεις & Αμυντική- Ναυπηγική Βιομηχανία
20.15-21.15:
Προεδρία
Αστέριος ΠΛΙΑΚΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εισηγήσεις
Γιάννης ΔΡΟΣΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: «Η υπόθεση των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.» (Ι )
Βασίλειος ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δ/ντής Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ): «Η υπόθεση των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.» (ΙΙ)
Γεώργιος ΚΑΡΥΔΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: «Αμυντική Βιομηχανία & Κρατικές Ενισχύσεις»
Συζήτηση

21.15-21.30: Κλείσιμο εργασιών συνεδρίου
Καθηγητής Κωνσταντίνος ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Διευθυντής ECEFIL