ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΕ

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΕ

Μετά τη χθεσινή μεταβολή κάποιων άρθρων του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (και πάλι) γεγονός που δημιουργεί μείζον θέμα οικολογικής αντιμετώπισης των κωδίκων καθώς πρέπει να πετάμε από έναν κάθε λίγες ημέρες, και το δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών επανεξετάζεται:
Ομάδα εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου της Ανώνυμης Εταιρείας και την εναρμόνισή του με τις ευρωπαϊκές επιταγές, συστήνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με σχετική υπουργική απόφαση.

Πρόεδρος της Ομάδας ορίζεται ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, κ. Ευάγγελος Περράκης, ενώ μέλη ορίζονται οι κ.κ:

– Βερβεσός Νικόλαος, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ
– Κοντογιάννη Λήδα, Οικονομολόγος, Γεν. Δ/ντρια Ελληνικού Συμβ. Εταιρικής Διακυβέρνησης
– Κουλορίδας Αθανάσιος, Δικηγόρος, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπ. Πειραιά
– Λιβαδά Χριστίνα, Λέκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών
– Κατσάς Θεόδωρος, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ
– Λιναρίτης Ιωάννης, Δικηγόρος
– Μασγανάς Σωτήριος, Δ/ντης Δ/νσης ΑΕ και Πίστεως υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
– Μεταλληνός Αλέξανδρος, Δικηγόρος
– Ρόκας Αλέξανδρος, Δικηγόρος

Έργο της ως άνω Ομάδας είναι η αναμόρφωση και η συμπλήρωση του δικαίου της Ανώνυμης Εταιρείας, ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και η κωδικοποίηση αυτού. Σημειώνεται τέλος, ότι η θητεία της Ομάδας λήγει την 31-12-2013.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της Επιτροπής και κουράγιο στις Ανώνυμες Εταιρίες.