επιθεώρηση εργατικού δικαίου: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

επιθεώρηση εργατικού δικαίου: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

9-10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Παρασκευή 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
10:00-10:20

10:20-10:40 Εναρκτήρια ομιλία: Αντώνιος Βάγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος, πρ. Διευθυντής Συντάξεως της
ΕΕργΔ (1980-1988): Επετειακός λόγος για τα 75 χρόνια της Επιθεωρήσεως Εργατικού
Δικαίου
10:40-14:45
Πρόεδρος: Αντώνιος Βάγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος, πρ. Διευθυντής Συντάξεως της ΕΕργΔ
10:40 Manfred Weiss, Ομ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Goethe,
Frankfurt am Main: Το μέλλον του εργατικού δικαίου
11:00 Ιωάννης Κουκιάδης, Ομ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.:
Από το δίκαιο της προστασίας της εργασίας στο δίκαιο της προστασίας της
απασχόλησης
11:20 Δημήτρης Τραυλός-Τζανετάτος, Ομ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή
Π ανεπιστημίου Αθηνών: Εργατικό Δίκαιο: από την κρίση στη μετάλλαξη – Προβολή
ε νός δυστοπικού μέλλοντος;
11:40

12:40-13:30
Πρόεδρος: Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομική
Σχολή Α.Π.Θ.
13:30 Melchior Wathelet, Πρώτος Γενικός Εισαγγελέας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Παροχές κοινωνικής ασφάλισης και ιθαγένεια: το τέλος ενός αυτοματισμού
13:55

14:45-17:00
17:00-21:00

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σταθόπουλος, Ομ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή
Π ανεπιστημίου Αθηνών – πρ. Υπουργός Δικαιοσύνης
17:00 Rolf Wank, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Bochum:
Η έννοια της εξάρτησης: εξελίξεις και παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου
17:20 Φίλιππος Δωρής, Ομ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου
Α θηνών: Η διαμέσου της γενικής ρήτρας του άρθρου 288 Α.Κ. επίδραση των
σ υνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας στη νομολογιακή
διάπλαση του εργατικού δικαίου
17:40 Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ελεγκτής στην Α.Π.Δ.Π.Χ.:
Η αλληλεξάρτηση εργατικού δικαίου και δικαίου προστασίας των προσωπικών
δ εδομένων

19:00-19:30
Πρόεδρος: Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Δικηγόρος
19:30 Ευάγγελος Αγγελόπουλος, υποψ. Δ.Ν., LL.M., Δικηγόρος: Κριτική της οικονομικής
ανάλυσης του εργατικού δικαίου
19:50 Michel Miné, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Conservatoire National des Arts et
Métiers – Παρίσι: Σύγχρονα ζητήματα του χρόνου εργασίας
20:10

21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
9:15
10:00-14:00
Πρόεδρος: Παναγιώτης Πικραμένος, επίτ. Πρόεδρος ΣτΕ, πρ. Πρωθυπουργός
10:00 Πέτρος Στάγκος, Καθηγητής Δικαίου της Ε.Ε. και της έδρας Jean Monnet, Νομική Σχολή
Α.Π.Θ. – Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του
Σ υμβουλίου της Ευρώπης: Η προσχώρηση της Ε.Ε. στον Ε.Κ.Χ. και την Ε.Σ.Δ.Α.
10:20 Δημοσθένης Λέντζης, Λέκτορας Δικαίου της Ε.Ε., Νομική Σχολή Α.Π.Θ.: Για τον (μη)
έλεγχο των μέτρων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από το Δικαστήριο της Ε.Ε.
10:40 Keith Ewing, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή King’s College London:
Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τη Συλλογική
Διαπραγμάτευση – Και ανεπαρκής και όψιμος;
11:00-11:30
Πρόεδρος: Μιχαήλ Βηλαράς, Δικαστής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
11:30 Marie-Ange Moreau, Ομ. Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου
Lyon-2: Αξιοπρεπής εργασία και κοινωνικό dumping: οι αποκλίσεις του δικαίου της Ε.Ε.
11:50 Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου, Νομική Σχολή
Α.Π.Θ.: Η εκδικασιμότητα και η οριζόντια επικλησιμότητα των διεθνών και
υ περεθνικών κανόνων που προστατεύουν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα
12:10 Achim Seifert, Καθηγητής Εργατικού και Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου
Friedrich Schiller της Jena: Οι μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού εργατικού
δικαίου
12:30

14:00-16:30
16:30-20:40

Πρόεδρος: Γεράσιμος Φουρλάνος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
16:30 Martin Franzen, Καθηγητής Εργατικού και Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου
Ludwig-Maximilian του Μονάχου: Η επίδραση του δικαίου της Ε.Ε. στη λύση των
σ υμβάσεων εργασίας
16:50 Νικόλαος Γαβαλάς, Δ.Ν., Δικηγόρος: Η λύση της εργασιακής συμβάσεως υπό το φως
των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Δ.Ο.Ε. / Ε.Κ.Χ. / Ε.Σ.Δ.Α. / Χ.Θ.Δ.Ε.Ε.
17:10 Γιώργος Θεοδόσης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής Δ.Π.Θ.:
H αιτιολογημένη καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
17:30-18:00
Πρόεδρος: Αντώνιος Ρουπακιώτης, Δικηγόρος, πρ. Υπουργός Δικαιοσύνης
18:00 Δημήτριος Βασιλείου, Δικηγόρος: Οι έννομες συνέπειες της ελαττωματικής
απολύσεως: συγκριτική επισκόπηση
18:20 Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος: Η απόλυση εργαζομένου λόγω δημοσιοποίησης
παρατυπιών της επιχείρησης (whistleblowing)
18:40 Νικόλαος Κουντούρης, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή UCL /
Αριστέα Κουκιαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή
Π ανεπιστημίου του Manchester: Το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο ως δίχτυ ασφαλείας –
Η περίπτωση των ομαδικών απολύσεων
19:10

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
9:00
9:40-11:30 1
Πρόεδρος: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου,
Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
9:40 Ιωάννης Ληξουριώτης, Ομ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο –
πρ. Διευθυντής Συντάξεως της ΕΕργΔ (1989-1994): Συμβατική βάση της εργασιακής
σχέσης και συλλογικός μισθός
10:00 Κωστής Μπακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών: Η νομιμότητα της απεργίας από την άποψη των αιτημάτων
10:20 Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος: Εναλλακτικές μορφές
εργατικού αγώνα
10:40

11:30-12:00
12:00-14:00 2
Πρόεδρος: Marie-Ange Moreau, Ομ. Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή
Πανεπιστημίου Lyon-2
12:00 Άρις Καζάκος, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.:
Το «παλαιό» και το «νέο» δίκαιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη
Μεσολάβηση / Διαιτησία
12:20 Ματίνα Γιαννακούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου: Συλλογική διαπραγμάτευση και
αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων
12:40 Sylvaine Laulom, Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Lyon-2:
Η αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων: προοπτικές συγκριτικού
δικαίου
13:00

14:00

* Το πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί μικρές τροποποιήσεις.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Γενική είσοδος:
60 ευρώ
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Auditorium Theo Angelopoulos
Σίνα 31, 106 80 Αθήνα
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου
T: 210 32 12 862
F: 210 32 13 428
Ε: info@eergd.gr
www.eergd.gr
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία
σε δύο γλώσσες (Ελληνικά / Αγγλικά).
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις