ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

Απολύτως ελεύθερα καθορίζεται πλέον η αμοιβή των δικηγόρων που απασχολούνται με πάγια αντιμισθία στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να προστατεύονται από κανένα κατώτατο νόμιμο όριο («πλαφόν» αμοιβής) ούτε από τα επιστημονικά τους προσόντα.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χ. Αθανασίου, με αφορμή τον πρόσφατα ψηφισθέντα νέο Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/13), δίνει διευκρινίσεις για το περιεχόμενο των σχετικών ρυθμίσεών του, τονίζοντας ότι πλέον «προβλέπεται οριστική κατάργηση των κατώτατων νομίμων ορίων αμοιβής των δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή στον ιδιωτικό τομέα».

Αυτό -σύμφωνα με την εγκύκλιο- προκύπτει σαφώς από τη διατύπωση της σχετικής διάταξης (άρθρο 44, παρ. 1), καθώς επιβεβαιώνεται «η καθιέρωση της ελεύθερης (κατά τη βούληση των μερών) έγγραφης συμφωνίας, ως κύριας βάσης για τον καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου».

Η σχετική ρύθμιση, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων, κατάργησε το σύστημα κατώτατων αμοιβών που παρέπεμπε στα μισθολογικά κλιμάκια που ίσχυαν για τους δημοσίους υπαλλήλους.