Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Money Show

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Money Show

H Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ΕΕΧΔ) και το Σωματείο «Αξιότης» συνδιοργανώνουν εκδήλωση στο πλαίσιο του Money Show 2013 την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 2 – 4μμ στο ξενοδοχείο Hilton – αίθουσα Galaxy με θέμα:
«Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας: Η σημασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της αξιοκρατίας στη στελέχωση των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα»

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

1η Ενότητα:
Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ανάπτυξη ως παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής προόδου στην ενιαία εσωτερική αγορά
Ομιλητές:
1. Δρ. Κωστής Μποτόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος Δ.Σ. «Αξιότης»: Από το δόγμα της σταθερότητας στην πράξη της αλληλεγγύης
2. Δρ. Δημήτρης Τσιμπανούλης, Πρόεδρος ΕΕΧΔ, Γεν. Γραμματέας «Αξιότης», Δικηγόρος: Η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και η διασφάλιση πλήρους απασχόλησης ως όροι της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη
Συντονιστής:
Δρ. Αλέξανδρος Παπαρσένος, οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, μέλος ΕΕΧΔ

2η Ενότητα:
Η αξιοκρατία στη στελέχωση των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα
Ομιλητές:
1. Γιάννος Γραμματίδης, Δικηγόρος, Δικηγορική Εταιρία Μπαχάς – Γραμματίδης, Μέλος ΕΕΧΔ : Η αξιοκρατία στη στελέχωση του δημόσιου τομέα ως προϋπόθεση της ανάπτυξης στη χώρα μας
2. Δημήτρης Δανηλάτος, Οικονομολόγος, Μέλος Δ.Σ. «Αξιότης»: Πολιτική διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο
3. Εύη Κύτταρη, Δικηγόρος, Δικηγορική Εταιρία Τσιμπανούλης & Συνεταίροι, Μέλος ΕΕΧΔ: Εταιρική Διακυβέρνηση στο τραπεζικό σύστημα
Συντονίστρια:
Δρ. Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, μέλος «Αξιότης»