Δικηγόροι και εισπρακτικές εταιρίες

Δικηγόροι και εισπρακτικές εταιρίες

Υπενθυμίζουμε αρχικά την απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ για τις εισπρακτικές!
Απόφαση Δ.Σ του Δ.Σ.Α για τις πρακτικές των δικηγορικών-«εισπρακτικών» εταιριών
Δελτία Τύπου | 14 Νοέμβριος 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14/11/2014

Απόφαση Δ.Σ του Δ.Σ.Α για τις πρακτικές των δικηγορικών-«εισπρακτικών» εταιριών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ομόφωνα αποδοκιμάζει και καταδικάζει τις πρακτικές δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών που στο πλαίσιο της δικηγορικής τους εντολής μετέρχονται συμπεριφορές εισπρακτικών εταιρειών, προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες αντιδεοντολογικές τηλεφωνικές οχλήσεις προς τους οφειλέτες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση πως παρόμοιες συμπεριφορές προσβάλουν το σύνολο του δικηγορικού σώματος και δεν θα είναι ανεκτές.
Για το λόγο αυτό, αποφάσισε την προσθήκη στα πειθαρχικά παραπτώματα του Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων, ώστε οσάκις δικηγόροι ή δικηγορικές εταιρίες διαπιστωθεί ότι ακολουθούν την πρακτική αυτή, να βρεθούν αντιμέτωποι με την βαρύτατη πειθαρχική διαδικασία του ΔΣΑ.
Σύμφωνα με την προσθήκη στον Κώδικα Δεοντολογίας, ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρία, απαγορεύεται να οχλεί προφορικά και δή τηλεφωνικά, τον οφειλέτη του εντολέα του πέραν της μίας φοράς, προκειμένου να τον ενημερώσει για την οφειλή του και να διερευνήσει τη δυνατότητα εξώδικης επίλυσης της υφιστάμενης διαφοράς. Σε περίπτωση που στη συνέχεια ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, δυστροπήσει ή αρνηθεί να εξοφλήσει την οφειλή, ο δικηγόρος οφείλει, τότε, να προβεί σε έγγραφη εξώδικη όχληση ή να ασκήσει τα προβλεπόμενα νόμιμα ένδικα βοηθήματα για λογαριασμό του εντολέα του.
Η μη τήρηση της διάταξης αυτής παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων και συνιστά ελεγκτέο πειθαρχικό παράπτωμα.

Ιδού λοιπόν και το παράδειγμα

Πριν από μερικά χρόνια ο άνδρας μου πήρε ένα δάνειο το οποίο διέθεσε στην μητέρα του για ενδοοικογενειακές αιτίες που δεν μου γνωστοποιήθηκαν ποτέ. Για το ζήτημα αυτό εκκρεμούν σειρά δικών μεταξύ τους αλλά και μεταξύ της Τράπεζας και του συζύγου μου.
Στο δάνειο αυτό δεν υπάρχει κανένας εγγυητής.
Το δάνειο αυτό το οποίο ονομάσθηκε στεγαστικό και ασφαλίσθηκε με υποθήκε επί ακινήτου του συζύγου μου τρία έτη μετά τη σύναψη του δανείου.
Παράλληλα συνάφθηκαν και μια σειρά ενεχύρων στα οποία φέρομαι υπογράφουσα όλα πλαστογραφημένα και με βεβαιωμένη την πλαστογραφία μου. Και για το ζήτημα αυτό εκκρεμούν σειρά δικών.
Η Τράπεζα έκρινε κάποια στιγμή ότι ο πελάτης της όφειλε να πιεσθεί. Τον πίεσε στο κινητό του τηλέφωνο και στο σπίτι μας όπου συχνά απαντούσε το παιδί μας.
Στη συνέχεια ανατέθηκε σε δικηγορικό γραφείο η “άσκηση πίεσης” με πλήρη αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων όχι μόνον του δανεισθέντος αλλά και του πλαστογραφηθέντος για να τινάξουμε στον αέρα την αντίσταση.
Το δικηγορικό γραφείο που ανέλαβε ενήργησε με δυναμισμό.
Με όχλησε στο κινητό, στο γραφείο μου…
Επεσε σε σκληρό καρύδι και φυσικά εντός των ημερών το ζήτημα φέρεται στο πειθαρχικό του ΔΣΑ.
Ελπίζω ο ΔΣΑ να τιμήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας και να αποδείξει περίτρανα ότι οι δικηγόροι δεν είμαστε εκβιαστές ως συνάφι και ότι αν χρειαζόμαστε να βρούμε δουλειά υπάρχουν και εντιμότεροι τρόποι από τους εκβιασμούς.
Τα Νομικά Νέα όπως είπαν στο πειθαρχικό θα δώσουν δημοσιότητα διότι θεωρούν την συγκεκριμένη περίπτωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για το κατά πόσον λειτουργεί ο Σύλλογός μας και οι αποφάσεις του.