Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Δικηγορική Επικαιρότητα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
O Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διατηρεί ένα ενδιαφέρον περιοδικό την Δικηγορική Επικαιρότητα το οποίο στο Τεύχος Φεβρουαρίου Μαρτίου μας τίμησε με την παρουσίαση που έκανε για τα Νομικά Ιστολόγια. Η κ. Λιλή Αποστολίδιου έκανε ένα πλουραλιστικό αφιέρωμα το οποίο καθιστά σταφές ότι πλέον ο νομικός ηλεκτρονικός λόγος έχει αποκτήσει δυναμική και ουσία.
Τους ευχαριστούμε πολύ!