ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διεπιστημονικό Συνέδριο
Παρασκευή 14 Μαρτίου – Σάββατο 15 Μαρτίου 2014
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Εφετείο Αθηνών, Δέγλερη 2 & Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ
Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος

Πρόεδρος Συνεδρίου
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Συνεδρίου
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Φερενίκη Παναγοπούλου – Κουτνατζή, Δρ Ν, Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ

Διοργάνωση της ερευνητικής ομάδας Πληροφορία: Ρύθμιση, Ιστορία και Πολιτισμός
της E-THEMIS και της Νομικής Βιβλιοθήκης.