Για να πάει καλά η μέρα

Για να πάει καλά η μέρα

 
E: Ποια η διαφορά μεταξύ ενός καλού δικηγόρου και ενός κακού?
A: Ο κακός δικηγόρος τραβάει την υπόθεση για χρόνια. Ο καλός την κάνει να διαρκεί πολύ περισσότερο.