Για να πάει καλά η μέρα

Για να πάει καλά η μέρα

 - Πόσοι δικηγόροι χρειάζονται για να βιδώσουν μία λάμπα;
– Εσύ πόσους μπορείς να πληρώσεις;