Για να πάει καλά η μέρα

Για να πάει καλά η μέρα

 Πώς λέγεται ο άνθρωπος που βοηθά έναν εγκληματία να παραβιάσει το νόμο, πριν να συλληφθεί ο εγκληματίας;
Σύνεργος.
Πώς λέγεται ο άνθρωπος που βοηθά έναν εγκληματία να παραβιάσει το νόμο μετά τη σύλληψη του εγκληματία;
Δικηγόρος.