Για να πάει καλά η μέρα

Για να πάει καλά η μέρα

 -Πώς λέγεται ο άνθρωπος που βοηθά έναν εγκληματία να παραβιάσει το νόμο, πριν να συλληφθεί ο εγκληματίας;
Σύνεργος.
-Πώς λέγεται ο άνθρωπος που βοηθά έναν εγκληματία να παραβιάσει το νόμο μετά τη σύλληψη του εγκληματία;
Δικηγόρος.