Για να μην τους μείνουν στο ράφι

Για να μην τους μείνουν στο ράφι

 Η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος είναι άμεσα συνυφασμένη πλέον με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, ιδιαίτερα τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι τράπεζες νομικών πληροφοριών είναι πραγματικότητα εδώ και αρκετό καιρό και προσφάτως έγιναν τα πρώτα βήματα με φιλόδοξες αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμες εφαρμογές, όπως η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και η έκδοση ηλεκτρονικού γραμματίου του δικηγορικού συλλόγου και παραβόλου της εφορίας. Παράλληλα οι νομικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο αυξάνονται καθημερινά, όπως και οι νομικές ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα η νομική πληροφόρηση να είναι πλέον άμεση και ταχύτατη και προσβάσιμη σε όλους.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι εύλογη η αμηχανία των νομικών εκδοτικών οίκων και η προσπάθειά τους να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Η πτώση των πωλήσεων των νομικών βιβλίων και των συνδρομών των νομικών περιοδικών δεν είναι όμως μόνο αποτέλεσμα της επέλασης του διαδικτύου και των βάσεων νομικής πληροφόρησης. Οφείλεται και στις πολύ υψηλές τιμές που παραμένουν τέτοιες παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει το νομικό κλάδο και κυρίως το βασικό target group, που παραμένουν οι δικηγόροι. Με το εισόδημα το μέσου δικηγόρου να έχει υποστεί τεράστια μείωση και τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις να έχουν γιγαντωθεί, δεν περισσεύουν πια σε πολλούς ποσά της τάξης 100 και 150 ευρώ για την αγορά ενός συγγράμματος, όσο χρήσιμο και αν μπορεί να είναι, με δεδομένο ότι πολλές και φτηνές ή και δωρεάν πηγές νομικής πληροφόρησης είναι στη διάθεσή του πια εύκολα και γρήγορα.
Στους εκδοτικούς οίκους λοιπόν απομένει μια ορθολογική και έξυπνη διέξοδος: Η άμεση και γενναία μείωση των τιμών των βιβλίων και των περιοδικών καθώς και εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης του δικηγορικού κοινού με προσφορές και εκπτώσεις. Σε άλλη περίπτωση θα είναι αναπόφευκτο όλα αυτά τα αξιόλογα στη πλειοψηφία τους συγγράμματα να μείνουν στο ράφι.