ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΣΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΣΑ

 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης γραμματίων προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής με ενσωμάτωση των αποϋλοποιημένων ενσήμων. Η ανακοίνωση του ΔΣΑ αναφέρει μεταξύ άλλων: ” Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή προκειμένου να έχετε στο εξής τη δυνατότητα να εκδίδετε τα γραμμάτια προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής (ήδη, γραμμάτια προκαταβολής εισφορών), μόνοι σας, από τον προσωπικό σας Η/Υ, στα οποία ενσωματώνονται και τα αποϋλοποιημένα ένσημα της αντίστοιχης διαδικασίας.
Ειδικότερα, μέσω της νέας εφαρμογής στην οποία μπορείτε να συνδεθείτε από την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης» (www.dsanet.gr), χρησιμοποιώντας τον κωδικό ασφαλείας («Καρτέλα Δικηγόρου»), εκδίδετε το γραμμάτιο και τα σχετικά ένσημα, με χρέωση του λογαριασμού σας στην Τράπεζα Πειραιώς, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος/προμήθεια για τη διεξαγωγή των τραπεζικών συναλλαγών.
Οι εν λόγω συναλλαγές καταχωρούνται αυτομάτως στην ασφαλιστική σας καρτέλα για την ενημέρωση των ταμείων κατά την ετήσια καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Σε περίπτωση ακύρωσης του γραμματίου (που γίνεται μόνο στα ταμεία του ΔΣΑ, αποκλειστικά εντός μηνός από την έκδοσή του) επιστρέφεται και η αξία των ενσήμων.
Σημειωτέον δε ότι με την υπ’ αριθμ. 87755οικ./11.10.2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [συνημμένο αρχείο] ενημερώθηκαν οι δικαστικές αρχές και υπηρεσίες της χώρας προκειμένου να δέχονται τα νέου τύπου γραμμάτια που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά, μετά των ενσωματωμένων σε αυτά ενσήμων των ταμείων (ΕΤΑΑ και ΤΑΧΔΙΚ).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό Οδηγό Χρήσης της Νέας Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Έκδοσης Ενσήμων και Γραμματίων [συνημμένο αρχείο] ή να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-3398 +230, +231, +236 (Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 8.00-15.00)”.