Ασκούμενοι στο ΣτΕ

Ασκούμενοι στο ΣτΕ

29/12/2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Αριθ. πρωτ.: οίκ. 615
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Λαβόντες υπ’όψιν:
την υπ’αριθμ. 88588/14.11.2014 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτού Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3156/24.11.2014)
Ε π ι λ έ γ ο υ μ ε
προκειμένου να ασκηθούν επί εξάμηνο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εκ των υποβαλόντων σχετικές αιτήσεις κατά την παρ. 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., βάσει των νομίμων κριτηρίων, τους εξής :

Αλεξοπούλου Ελένη – Ειρήνη του Αθανασίου
Αμπατζή Βασιλική – Αγγελική του Θεοδώρου
Βάθη Γεωργία του Ευαγγέλου
Βερβαινιώτη Παρασκευή του Θεοδώρου
Βλαστού – Δημοπούλου Φοίβη του Αθανασίου
Γεωργαλής Ιωάννης του Ελευθερίου
Γεωργούδη Ελένη του Γεωργίου
Γόντικα Ευθυμία του Ευαγγέλου
Δέδε Μαγδαλήνη του Σαράντου
Διαμαντίδου Αναστασία του Νικολάου
Ζωγράφου Μάνθα του Κωνσαντίνου
Θεοδωράτου Τιτίκα – Αικατερίνη του Ηλία
Θούα Χρυσάνθη
Καμπέρη Κωνσταντινιά του Νικολάου
Καραμάνη Γεωργία – Ηλιάννα του Παναγιώτη
Καραμέρη Αικατερίνη του Ανδρέα
Καραχρήστου Ειρήνη του Κωνσταντίνου
Κουρέτας Χρήστος του Ηλία
Μακρής Αθανάσιος του Ευθυμίου
Μανουσάκη Ιωάννα του Γεωργίου – Κωνσταντίνου
Μερτή Στυλιανή του Κωνσταντίνου
Μήλιου Μαριάνθη – Ελευθερία του Χρήστου
Μπαλαγιάννης Δημήτριος – Παναγιώτης του Ιωάννη
Μπουζούκας Δημήτριος του Βασιλείου
Μπούρα Ήλια – Αικατερίνη του Γεωργίου
Νικολού Γεώργιος του Αλεξάνδρου
Οικονόμου Μαργαρίτα του Βασιλείου
Παπαπαναγιώτου Χρυσούλα του Παναγιώτη
Πατεράκη Ολυμπία του Νικολάου
Πολύζου Ναταλία του Νικολάου
Πύλης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
Τζιβιέρης Εμμανουήλ Αλεξίου
Τσεβάς Στυλιανός του Παναγιώτη
Φραγκιαδουλάκης Θεόδωρος του Ευστρατίου
Ψυλλάκη Γεωργία – Γιοράνα του Μιλτιάδη

Σε περίπτωση μη προσελεύσεως ορισμένων εκ των ανωτέρω, θα κληθούν κατά σειράν οι εξής :

Ζουμπούλη Ελισάβετ του Κωνσταντίνου
Κρέτσης Συμεών του Κωνσταντίνου
Ξηρού Ασπασία του Αναστασίου

Οι επιλεγέντες οφείλουν να καταθέσουν τα κατά την ως άνω Κ.Υ.Α. δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Ολομελείας του Δικαστηρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου 2015 (βλ. παρ.3 της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως).