Αλλαγή φύλου και πτυχίο ΤΕΕ

Αλλαγή φύλου και πτυχίο ΤΕΕ

 ΝΣΚ: Δεν είναι δυνατή η αλλαγή πτυχίου ΤΕΕ, σε πρόσωπα που έχουν κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου
Πρόσωπο που έχει κάνει μη αναστρέψιμη επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου και είναι πτυχιούχος των Τ.Ε.Ε., δεν δύναται χορήγησης νέου πτυχίου με αναγραφόμενα τα νέα στοιχεία ως προς το φύλο και το όνομα.

Δύσκολα θα βρει υποστηρικτές η άποψη αυτή τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία πιστεύουμε. Το φύλο δεν προσδιορίζει σε τίποτε το πτυχίο ούτε αλλάζει τα προσόντα που απαιτούνται για την απόκτησή του. Η πράξη του ΝΣΚ εκφράζει διακριτική μεταχείρηση που απαγορεύει την άσκηση επαγγέλματος για λόγο μη συνδεόμενο με τους κανόνες του επαγγέλματος. Παράλληλα δημιουργεί και δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω προσβολής προσωπικότητας και ηθική βλάβη. Μήπως θα όφειλε να το ξαναδεί το θέμα κάποιος?