Έρχονται σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – Ολόκληρο το νέο σχέδιο

Έρχονται σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – Ολόκληρο το νέο σχέδιο

 Nέες σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το σχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που τέθηκε σε διαβούλευση. Ο νέος Κώδικας προβλέπει αλλαγές στον τρόπο εκδίκασης όλων των αστικών διαφορών, προβλέποντας για πρώτη φορά τη γραπτή αποκλειστικά διαδικασία στις δίκες. Στο εξής, μόλις κατατίθεται μία αγωγή οι διάδικοι σε σύντομο χρόνο θα ορίζουν τον τρόπο εκδίκασης της υπόθεσής τους. Αν δηλαδή θα γίνει γραπτά, χωρίς δίκη στο ακροατήριο, με την προσκόμιση όλων των εγγράφων στον δικαστή και των μαρτυρικών καταθέσεων, οι οποίες θα γίνονται ενόρκως ενώπιον συμβολαιογράφου. Μόλις ο φάκελος της υπόθεσης ολοκληρωθεί, ο δικαστής, χωρίς δίκη, και χωρίς αναβολές, θα εκδίδει απόφαση. Επίσης στο νέο κώδικα διευρύνεται η δυνατότητα δικαστικής διαμεσολάβησης αλλά και διαμεσολαβητικής παρέμβασης του Ειρηνοδίκη προς επίλυση των ιδιωτικών διαφορών, προκειμένου να αποφευχθεί η δίκη μεταξύ των αντιδίκων. Σύντομες και απλές είναι και οι διαδικασίες που προβλέπει ο νέος Κώδικας για τις αναγκαστικές εκτελέσεις, που ακολουθούν, συνήθως, τις περιουσιακές διαφορές.
Το φαινόμενο των δεκάδων αιτήσεων, αναστολών, ανακοπών και λοιπά, που σήμερα καθορίζουν το στάδιο των εκτελέσεων, καταργείται και προβλέπονται μόλις δύο σταθμοί, που μπορούν οι διάδικοι να προσβάλουν οτιδήποτε σχετικά με τους πλειστηριασμούς. Πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασμού με μία αίτηση, θα αναλύουν όλα τα επιχειρήματά τους, και μία μετά, αν τυχόν έχουν υπάρξει προβλήματα κατά τη διενέργεια του πλειστηριασμού. Προβλέπονται επίσης εκτεταμένες αλλαγές και στις προσωρινές διαταγές των ασφαλιστικών μέτρων, στις μισθωτικές και εργατικές διαφορές. Ο νέος Κώδικας αναμένεται, πριν από το Πάσχα, να κατατεθεί στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαρ. Αθανασίου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014. Διαβάστε αναλυτικά το σχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-content/uploads/downloads/2014/03/kodikas-politikhs-dikonomias.pdf