ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Μία γενική θεώρηση (εκδήλωση)
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα “Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Μία γενική θεώρηση” την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013, ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνίου 47, Πειραιάς). Συντονισμός: Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Δικηγόρος, Δ/ντρια Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Ομιλητές: Κωνσταντίνος Αμπατζής, M.Sc. Biochem. pharm., M.B.A. Δ/ντης Καταθέσεων και Χορηγήσεων Τίτλων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Ευρεσιτεχνίες και Βιομηχανικό Σχέδιο, Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος, Νομικός Δ/νσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Σήματα, Μαρία Γ. Σινανίδου, Int.IP.LL.M. Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) Πνευματική Ιδιοκτησία. Θα επακολουθήσει συζήτηση.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone