Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΠ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
Σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει λόγος να μην εφαρμοστεί ο ψηφισμένος νόμος, μπορεί να «αναπέμψει» στη Bουλή το νομοσχέδιο, εκθέτοντας τους λόγους της αναπομπής, προκειμένου οι βουλευτές να συζητήσουν ξανά το περιεχόμενό του, λαμβάνοντας υπόψιν την άποψή του, η οποία είθισται να εκφράζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Εάν η Βουλή ψηφίσει και πάλι το νομοσχέδιο, ο Πρόεδρος είναι πλέον υποχρεωμένος να το εκδόσει και δημοσιεύσει εντός 10ημέρου.

Στο άρθρο 44 περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση «σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». Το υπουργικό συμβούλιο καταθέτει πρόταση στον πρόεδρο, ο οποίος τις υπογράφει άμεσα και έχουν ισχύ νόμου. Ωστόσο, επειδή δεν αποτελούν απόφαση των βουλευτών ο Πρόεδρος δεν μπορεί να αναπέμψει την Πράξη για νέα συζήτηση.

Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση στη συνέχεια μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Εάν υπερψηφιστούν, αποκτούν πλέον μορφή ψηφισμένου νομοσχεδίου, οπότε ο Πρόεδρος μπορεί να τις αναπέμψει, αλλά και πάλι ισχύει η βασική αρχή ότι η Βουλή μπορεί να τις ξαναψηφίσει και η Προεδρία θα είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί και δημοσιεύσει το περιεχόμενό τους.

Η μόνη πιθανότητα να μην γίνει τελικά νόμος του κράτους μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είναι να μην εγκριθεί από τη Βουλή. Ακόμη κι έτσι, ωστόσο, η ακύρωσή της είναι «εφεξής» και όχι αναδρομική. Δηλαδή, από την στιγμή που τέθηκε σε ισχύ και αρχίζει η εφαρμογή της, μέχρι και το τέλος της διαδικασίας, αποτελεί τετελεσμένο το οποίο δεν μπορεί να ανατραπεί.

Η τελευταία παράμετρος είναι αυτή που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμες, τόσο για την κρατική τηλεόραση όσο και την ίδια την κυβέρνηση, τις επόμενες εβδομάδες.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone