ΟΧΙ

ΟΧΙ

Όσο τα παιδιά πεθαίνουν στη θάλασσα έτσι ότι θεσμούς και αν έστησαν οι προηγούμενες γενιές χτίζοντας κάτι σαν τη ενωμένη ευρώπη, ότι και αν προσπάθησαν, στράφι πήγε.
Η φωτογραφία αυτή μαζί με μια σειρά άλλες που μοιάζει να είναι αληθινές αλλά πιά κανείς δεν ξέρει αποδεικνύει το μέγεθος του σφάλματος.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone