Η ερμηνεία του δικηγόρου

Η ερμηνεία του δικηγόρου

 Κανένας ποιητής δεν ερμήνευσε ποτέ τη φύση τόσο ελεύθερα, όσο ένας δικηγόρος ερμηνεύει την αλήθεια. 
Jean Giraudoux, 1882-1944

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone