ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΌΣΦΑΤΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ έγινε αφορμή για σημαντικές εισηγήσεις και πληροφόρηση.
ενημερωτικά εδώ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone