ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2013

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2013

Πρόσφατη (σημερινή) κωδικοποίηση της νομοθεσίας δημοσίων έργων ΕΔΩ
Από το 2008 κωδικοποιείται και έκτοτε αλλάζει.
σας την προσφέρουμε και ελπίζουμε σε νεώτερη… κωδικοποίηση

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone